""
Thứ Tư, Tháng Sáu 12, 2024

Thúc Đẩy Nông Nghiệp Bền Vững: Dự Án Mới Từ Cộng Đồng

Share

Giới thiệu

Nông nghiệp là một trong những ngành kinh tế quan trọng nhất ở Châu Phi, tạo việc làm cho hơn 60% dân số và chiếm khoảng 25% GDP của toàn lục địa. Tuy nhiên, ngành này vẫn còn phụ thuộc nhiều vào thiên tai và thường xuyên gặp những rủi ro do biến đổi khí hậu. Để đảm bảo an ninh lương thực và phát triển bền vững, Cộng đồng Kinh tế Châu Phi (AfCFTA) đang triển khai một dự án mới hỗ trợ nông dân và doanh nghiệp nông nghiệp.

Mục tiêu của dự án

Dự án nhằm mục tiêu thúc đẩy nông nghiệp bền vững ở Châu Phi thông qua các hoạt động sau:

  • Hỗ trợ nông dân chuyển đổi sang các phương pháp canh tác thân thiện với môi trường như canh tác bảo tồn đất và nước, trồng cây bản địa, nuôi trồng thủy sản bền vững,…
  • Xây dựng hệ thống thông tin và cảnh báo sớm về thiên tai để nông dân kịp thời chủ động ứng phó.
  • Hỗ trợ doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp thông qua việc cải thiện hạ tầng thương mại, logistics,…
  • Đào tạo nâng cao năng lực cho nông dân và doanh nghiệp thông qua các khóa đào tạo ngắn hạn về kỹ thuật canh tác, quản lý doanh nghiệp,…

H2 Phạm vi và ngân sách dự án

Dự án được triển khai trên toàn lục địa Châu Phi với ngân sách ban đầu là 500 triệu USD do Ngân hàng Phát triển Châu Phi (AfDB) tài trợ. Theo kế hoạch, dự án sẽ hỗ trợ trực tiếp khoảng 500.000 hộ nông dân và 1.000 doanh nghiệp nông nghiệp nhỏ và vừa tại 30 quốc gia thành viên của AfCFTA trong giai đoạn đầu 5 năm.

H2 Kết quả mong đợi

Nếu triển khai thành công, dự án hứa hẹn mang lại những kết quả sau:

  • Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm nông nghiệp, góp phần đảm bảo an ninh lương thực cho Châu Phi.
  • Bảo vệ môi trường sinh thái, ngăn chặn suy thoái đất nông nghiệp.
  • Tăng thu nhập và đời sống cho người nông dân thông qua xuất khẩu nông sản.
  • Thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực thông qua gia tăng trao đổi thương mại nội khối.
  • Tạo động lực phát triển bền vững cho nền nông nghiệp Châu Phi.

H2 Câu hỏi thường gặp

1. Ai là đối tượng hỗ trợ chính của dự án?

Dự án hỗ trợ trực tiếp cho khoảng 500.000 hộ nông dân và 1.000 doanh nghiệp nông nghiệp nhỏ và vừa tại 30 quốc gia thành viên của AfCFTA.

2. Dự án tập trung vào những hoạt động cụ thể nào?

Dự án tập trung vào các hoạt động như hỗ trợ chuyển đổi sang nông nghiệp hữu cơ, xây dựng hệ thống cảnh báo thiên tai, đào tạo nâng cao năng lực, hỗ trợ xúc tiến thương mại…

3. Kết quả dự kiến sau 5 năm triển khai là gì?

Sau 5 năm, dự án dự kiến sẽ đạt được các kết quả như nâng cao năng suất, đảm bảo an ninh lương thực, bảo vệ môi trường, tăng thu nhập cho nông dân, thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực…

Read more

Local News